Denne artikkelen reiser spørsmål om hva som er typiske veier til entreprenørskap. Betegnelsen entreprenør brukes her om en person som har skapt betydelige verdier som ikke er arvet. Med en slik definisjon blir det nødvendig å kjenne til foreldrenes formue for å kunne skille ut entreprenørene. I tillegg studeres betydningen av foreldrenes klasse, utdanning og inntekt, og personenes egen utdanning. Resultatene tyder på at familiebakgrunn er viktig for å nå topposisjoner i næringslivet, og spesielt foreldrenes formue. Når man ser bort i fra foreldreformue har entreprenørene mange fellestrekk med arvingene.