Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 209-228)
av Manudeep Bhuller & Eirik Eylands Brandsås
Sammendrag

Innvandrere i Norge har høyere risiko for å oppleve fattigdom, samtidig er innvandrerfattigdom i større grad vedvarende: nærmere en fjerdedel av innvandrere ble værende i fattigdom over en 10–15 årsperiode, mens det samme gjaldt en av ti i den øvrige befolkningen (Bhuller & Aaberge 2010). I denne artikkelen undersøker vi om slik vedvarende fattigdom kjennetegnes og forsterkes av tilstandsavhengighet, dvs. om det å oppleve fattigdom i en periode i seg selv øker risikoen for å oppleve fattigdom senere. Vi finner at tilstandsavhengighet i innvandrerfattigdom er betydelig høyere enn for den øvrige befolkningen og bidrar til forsterket vedvarende fattigdom blant innvandrere.

Vitenskapelig publikasjon
(side 229-248)
av Kjersti Misje Østbakken
Sammendrag

Et sentralt tema i spørsmål omkring likelønn er hvordan kvinners og menns timelønn henger sammen med familieforpliktelser, og hvor mye barn betyr for timelønnsforskjellene. Denne artikkelen viser at kvinner med barn i gjennomsnitt tjener mindre enn kvinner uten barn, mens det er motsatt for menn. Over tid ser vi en viss sammenpressing av forskjellene mellom kvinner med og uten barn, mens forskjellen mellom fedre og barnløse menn øker. Mødre har likevel ikke nærmet seg fedre i timelønn over perioden. Videre viser analysen at barn betyr mye for lønnsforskjellen mellom kvinner og menn, og betydningen har økt i perioden.

Vitenskapelig publikasjon
(side 249-266)
av Kristin Alsos & Line Eldring
Sammendrag

I motsetning til de fleste europeiske land, har verken Norge eller de andre nordiske landene en lovfestet minstelønn. For arbeidstakere som arbeider i bedrifter uten tariffavtale, eller i områder som ikke er omfattet av en allmenngjort tariffavtale, finnes det ingen nedre grense for hvor lav lønnen kan være. Veksten i arbeidsinnvandring til Norge har aktualisert spørsmålet om det kollektive forhandlingssystemet klarer å sikre alle en anstendig lønn, eller om det er behov for supplerende lovbaserte mekanismer. Artikkelen tar for seg ordninger med lovfestet minstelønn i Europa og hvordan minstelønn reguleres i de nordiske landene per i dag.

Vitenskapelig publikasjon
(side 267-280)
av Jon Ivar Elstad & Espen Dahl
Sammendrag

Artikkelen analyserer inntektsutviklingen 1993–2008 blant menn som døde av sykdom i 2009/2010 mens de var i 60-årsalderen (N=4611). Et typisk forløp er at inntektene fra eget arbeid begynner å falle om lag ti år før dødsfallet og går etter hvert mot null. Bortfallet av arbeidsinntekter starter gjerne 5–6 år tidligere blant lavt utdannede enn blant høyt utdannede. Selv om en fatal sykdom begrenser deltakelsen i lønnet arbeid, vil nivået på samlet personinntekt ofte holde seg ganske stabilt ettersom velferdsstatens overføringer i stor grad kompenserer for nedgangen i arbeidsinntekt. De sosioøkonomiske forskjellene i muligheten for arbeidsinntekter når en blir alvorlig syk innebærer at reduserte ytelser for syke og uføre i særlig grad vil ramme lavt utdannede og føre til større sosial ulikhet i inntekt.

Vitenskapelig publikasjon
(side 282-295)
av Marianne Nordli Hansen
Sammendrag

Denne artikkelen reiser spørsmål om hva som er typiske veier til entreprenørskap. Betegnelsen entreprenør brukes her om en person som har skapt betydelige verdier som ikke er arvet. Med en slik definisjon blir det nødvendig å kjenne til foreldrenes formue for å kunne skille ut entreprenørene. I tillegg studeres betydningen av foreldrenes klasse, utdanning og inntekt, og personenes egen utdanning. Resultatene tyder på at familiebakgrunn er viktig for å nå topposisjoner i næringslivet, og spesielt foreldrenes formue. Når man ser bort i fra foreldreformue har entreprenørene mange fellestrekk med arvingene.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon