Langvarigt sygefravær og førtidigt arbejdsophør er en stor udfordring i mange lande. Tilbage til arbejde-indsatser kan være et virkemiddel, som kan bidrage til at imødegå denne udfordring. I denne artikel gennemgår vi litteraturen om tilbage til arbejde-indsatser. Vi finder, at litteraturen understøtter, at der er positive beskæftigelseseffekter af flere typer af indsatser. Det gælder arbejdspladsbaserede indsatser (herunder delvise syge- og raskmeldinger), fysisk og mentalt rettede indsatser i sundhedssystemet, tværfaglige indsatser og samarbejde i sundhedssystemet samt tidlige indsatser. Det tyder imidlertid på, at effekternes størrelser er forholdsvis små, og at der blandt de forskellige typer af indsatser er forskel på effekten af specifikke indsatser.