Mer enn 70 prosent av ungdom som ikke fullfører videregående skole, er i jobb eller studier når de er 26 og 31 år gamle. Blant dem som fullfører videre-gående, er andelen i jobb eller studier i overkant av 85 prosent. Flertallet av dem som ikke fullfører, følger nesten et helt utdanningsløp gjennom videre-gående før de dropper ut. De som følger et helt utdanningsløp, gjør det bedre som voksne enn de som dropper ut tidlig i løpet av videregående. De er også oftere i jobb eller studier ved 31-årsalder enn de som dropper ut tidlig. Disse forskjellene består selv om vi kontrollerer for foreldrebakgrunn, kjønn, kohort og bostedsregion.