I artikkelen undersøkes arbeidstakeres oppfatninger om stillingsvern og ledighetstrygd. Ønsker norske arbeidstakere endringer i disse reguleringene, og er det forskjell i oppfatninger mellom arbeidstakere som har trygge jobber, gode muligheter for å få en ny, like god jobb, og som fint vil klare seg en periode på ledighetstrygd, og de som opplever mindre trygghet? Artikkelen viser at arbeidstakere generelt ønsker at arbeidslivet skal reguleres omtrent som i dag. Samtidig finner vi ikke særlig støtte til teorier hvor det antas at forskjeller i trygghet på arbeidsmarkedet påvirker arbeidstakernes oppfatninger om hvordan arbeidsmarkedet bør organiseres.