I senere år har det kommet et økende antall russiske arbeidssøkere til Norge. Artikkelen tar opp ulikheter i hvordan norske og russiske kandidater presenterer sin kompetanse under jobbintervju, og russiske arbeidstakeres erfaringer med rekrutteringssituasjonen i norsk sammenheng. Artikkelen rapporterer data fra to delstudier: En survey blant studenter i Norge (n = 324) og Russland (n = 251) og intervjuer med russiske arbeidstakere (n = 9) i Norge. Studentene besvarte Cultural Impression Management Scale (CIM-A) som måler syn på fordelaktig selvpresentasjon under jobbintervju. CIM-A inneholder skalaene individuell fortreffelighet, ytre hindringer, føyelighet og organisatorisk kompetanse. Resultatene viste at de russiske studentene la større vekt på å framheve individuell fortreffelighet og ytre hindringer for jobbprestasjoner enn de norske. Framtredende utfordringer for de russiske arbeidstakerne i Norge var fokuset på «personlige egenskaper» og opplevde forventninger om å være åpen om egne svakheter i jobbintervjuet.