Artikkelen analyserer rekruttering til arbeidsmarkeder med høgskoler på Vestlandet og Hovedstadsregionen, for å se hvordan de forskjellige høgskolene påvirker de forskjellige arbeidsmarkedene. Artikkelen undersøker kandidater fra høgskolenes «velferdsutdanninger»; lærer-, sykepleier-, førskolelærer- og sosialarbeiderutdanning. Datamaterialet (registerdata) som benyttes, er omfattende. Resultatene viser at (a) begge regionene holder på over 90 prosent av de som vokste opp og studerte i samme region, og (b) 50-60 prosent av dem som ble rekruttert til høgskolen med oppvekst i annen region enn der de studerte. Videre viser resultatene at (c) blant studenter som reiser ut av sin oppvekstregion for utdanning, er det færre som rekrutteres tilbake, men dette varierer sterkt med urbanitet.