I denne artikkelen analyseres bedriftenes bruk av bemanningstiltak i forbindelse med finanskrisen fra høsten 2008 og framover. Undersøkelsen bygger på en survey av 1.249 bedrifter utført høsten 2010. Av bedriftene i utvalget var 79 prosent berørt av finanskrisen. Av disse reduserte 52 prosent antall nyansettelser, 46 prosent reduserte overtid og 36 prosent benyttet seg av oppsigelser. Desto tidligere man var berørt av krisen, jo mer var man påvirket av denne, og desto større bedrift, jo flere bemanningstiltak ble benyttet. Betydningen av berøring av krisen var størst for de mest vidtgående bemanningstiltakene; oppsigelser, permitteringer, frivillig avgang/-sluttpakker. Det er samvariasjon mellom oppsigelser og bedriftens endringskapasitet. Vi tolker dette som en følge av signaleffekten ved å benytte dette tiltaket.