Trenger vi leger til å legitimere sykefraværet overfor arbeidsgiver, og kan utvidet bruk av egenmelding være et egnet virkemiddel til å redusere fraværet? Disse spørsmålene drøftes med utgangspunkt i et unikt forsøk med utvidet rett til egenmelding i 365 dager. Når legitimering av sykefraværet overføres fra legen til den ansatte, går fraværslengden ned og «friskmeldingsdag» fordeles jevnere på ukedagene ved det korte fraværet – men ikke ved det lange. Ved lange fravær er utfallet av de ansattes beslutninger relativt likt utfallet av legenes beslutninger. Resultatene tyder imidlertid på at man kan dekoble arbeidsgivers legitimeringskrav til fravær fra NAVs dokumentasjonskrav til sykdom.