Lavt utdannete personer er mer utsatte for å miste jobben når etterspørselen faller i privat sektor. De har imidlertid løsere tilknytning til arbeidsmarkedet slik at økningen i ledigheten for ulike utdanningsgrupper er mindre enn nedgangen i sysselsetting. For å motvirke økt ledighet kan myndighetene øke sysselsettingen i offentlig sektor, men dette reduserer ikke ledigheten for lavt utdannete. Tvert imot øker en slik politikk de ubalansene som oppstår i arbeidsmarkedet når etterspørselen reduseres. Dette viser at utformingen av mottiltak må være tilpasset, slik at de tar hensyn til hvilke næringer som berøres av etterspørselssjokket, og hvilke grupper i arbeidsmarkedet som spesielt rammes.