Temaet i denne artikkelen er økonomisk ulikhet. Spørsmålene som reises, er hvor stor del av Norges samlede privatformue som eies av de aller rikeste, om konsentrasjonen er endret over tid, og hva som påvirker konsentrasjonen av privatformuen. Dette er spørsmål som er viktige for både samfunnsforskning og politikk, men som i liten grad har vært forskningsmessig belyst i Norge.