Denne artikkelen sammenlikner økonomisk integrasjon av innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika som har flyttet til seks vesteuropeiske regioner i European Social Survey (n=2150). Økonomisk integrasjon måles dels som aktivitet i form av arbeid eller utdanning og dels som at arbeid er husholdets viktigste inntektskilde. Analysene korrigerer for demografiske kjennetegn og opprinnelsesland (n=86). Innvandrere i Skandinavia er oftere i arbeid eller under utdanning enn innvandrere i fransktalende og tysktalende deler av Europa, spesielt kvinnelige innvandrere. En lav andel av innvandrerne i Skandinavia har derimot arbeid som husholdets viktigste kilde til livsopphold, spesielt mannlige innvandrere.