Innarbeidingsordninger, ofte kalt «nordsjøskift», er omstridt, men sprer seg til nye områder i norsk arbeidsliv. I deler av helsesektoren ses ordningene som brukervennlige og egnet til å redusere sykefravær og uønsket deltid. Hensynet til de ansattes familieliv er lite betonet. I denne artikkelen presenteres en under-søkelse av familier i helsesektoren og i petroleumsindustrien, der den ene parten arbeider innarbeidingsordning. Jeg har valgt å se på deres opplevelse av tidsvelferd ved hjelp av dybdeintervjuer. Det ser ut til at foreldrepar får mindre synkronisert arbeidstid og fritid fordi innarbeidingsordninger, mer enn andre arbeidstidsordninger, har en rytme som bryter med samfunnets kollektive fritidsrytme. Dessuten kan det oppleves mer negativt for familiens tidsvelferd når mødre jobber innarbeiding enn når fedre gjør det. Det er fordi menn tilpasser seg arbeid og familie på andre måter enn kvinner. De reduserer sjelden arbeidstiden, men jobber snarere mer i kvinnenes friperioder.