Det er stor variasjon mellom europeiske land når det gjelder eldreomsorg og kjønnsnormer for hvem som tar hånd om familien. Denne studien bruker disse variasjonene til å undersøke betydningen av faktorer på makronivå for relasjonen mellom yrkesdeltakelse og omsorg. Ved å bruke data fra The European Community Household Panel (ECHP) finner vår studie at kvinners stilling på arbeidsmarkedet er negativt korrelert med uformell eldreomsorg. Effekten av uformell omsorg ser ut til å være størst i søreuropeiske land, noe mindre i sentraleuropeiske land og minst i Norden. I tillegg viser vi at effekten på arbeidstilbudet er veldig liten for omsorgsgivere i Norge.