Denne artikkelen analyserer variasjon i legemeldt sykefravær de siste ti årene i kommunale sykehjem, hjemmetjenester, grunnskoler og barnehager innenfor en kommunaløkonomisk ramme. Informasjon fra ulike offentlige individregister er summert opp for hver tjeneste, for hver kommune, for hvert kvartal og koplet med annen informasjon om kommunene. Resultatene fra paneldataanalyser tyder på at kommunenes rammebetingelser (inntekter, kostnader, behov og etterspørsel etter tjenestene m.m.) ikke har vesentlig betydning for nivået på sykefraværet eller på utviklingen i sykefraværet i kommunale tjenester i perioden 2000–2010. Ett viktig unntak er at sykefraværet i sykehjem og hjemmetjenester går ned når bemanningen øker.