Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 173-189)
av Marianne Nordli Hansen
Sammendrag

Spørsmålet som reises er hvilken sammenheng det er mellom sosial klasse og karakterer, på den ene siden, og oppnådd utdanning på den andre. Dette besvares ved hjelp av data om fødselskullene 1985–1987. Analysene viser at det er store klasseforskjeller i både videregående og høyere utdanning, selv når de som har like karakterer sammenlignes. Selv om begrepet om talentreserven er fraværende både i offentlig debatt og i politikken er det ikke utdatert.

Vitenskapelig publikasjon
(side 190-211)
av Jon Erik Dølvik
Sammendrag

Denne artikkelen gir en kort oversikt over likheter, forskjeller og sammenhenger mellom den arbeids- og velferdspolitiske utviklingen i Norden og andre europeiske land de senere år. Søkelyset rettes mot erfaringene i etterkant av den «nordiske» finanskrisen ved inngangen til 1990-årene, som kontrasteres med utviklingen i noen europeiske land i samme periode. På denne bakgrunn drøftes til slutt hva finanskrisens europeiske «ettersjokk» kan bety for de nordiske modellene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 212-231)
av Oscar Amundsen , Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Tone Merethe Aasen
Sammendrag

Denne artikkelen presenterer forskning som belyser ulike betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), samt hvilke konsekvenser MDI kan ha for bedrifter som tar i bruk slike prinsipper. Vi betegner dette som en kunnskapsstatus, da vår ambisjon er å gi en oversikt over og analyse av eksisterende kunnskap i form av publiserte forskningsbidrag innen emner av relevans for MDI.

Vitenskapelig publikasjon
(side 232-243)
av Karin Johanne Jacobsen
Sammendrag

Er forestillingen om den barmhjertige, selvoppofrende sykepleieren kun en myte? Og medfører det riktighet at eiendomsmeglere er mer pengeglade enn sykepleiere? Eksperimentell økonomi har metoder for å avdekke hvor sjenerøse deltakerne er i en gitt setting. Jeg lar sykepleierstudenter og eiendomsmeglerstudenter delta i frivillige økonomiske eksperimenter der de får mulighet til å gi penger til et veldedig formål. Resultatene danner grunnlaget for en diskusjon om yrkesforskjeller i sjenerøsitet samt underliggende motiver for å gi.

Vitenskapelig publikasjon
(side 244-264)
av Marianne Røed , Bernt Bratsberg og Pål Schøne
Sammendrag

Bidrar innvandring til at fordelingen av arbeidskraft mellom regioner i Norge blir mer effektiv? Ifølge økonomisk teori er dette tilfellet dersom innvandring gjør arbeidsstyrkens flytte- og bosettingsmønster mer følsomt overfor regionale variasjoner i lønn og arbeidsledighet. Innvandring kan da bidra til å redusere geografisk variasjon i slike arbeidsmarkedsforhold, og til at arbeidskraften i større grad jobber der den er mest produktiv. Via denne mekanismen har innvandring – i så fall – en positiv effekt på økonomisk vekst. I denne artikkelen gjennomgår vi noen sentrale resultater fra empiriske analyser av innvandreres flytte- og bosettingsmønster i mottakerlandet. Vi legger spesiell vekt på studier av norske data. Analysene tyder på at relativt nyankomne innvandrere i større grad enn resten av arbeidsstyrken flytter i retning av høye lønninger og lav ledighet. Noen resultater gir også klare indikasjoner på at innvandring bidrar til sterkere utjevning av arbeidsmarkedsforhold mellom regioner i mottakerlandene.

Søkelys på Norden
Vitenskapelig publikasjon
(side 265-281)
av Marianne Sundström
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon