Et av IA-avtalens mål er å øke den reelle pensjoneringsalderen. Det skal skje ved at arbeidsgivere og arbeidstakere samarbeider om tiltak på arbeidsplassen. I et avsluttet prosjekt har vi studert seks kommuner med såkalt god praksis på seniorområdet. Målet er å avdekke og drøfte utfordringer som kan oppstå under utforming og iverksetting av seniorpolitikk på virksomhetsnivå. Et av funnene er at kommunene primært fokuserer på økonomiske insentiver eller arbeidstidsreduksjoner rettet mot alle over en viss alder, enten de har behov for tiltak eller ikke, og lite på skreddersøm og forebygging. Foregangskommunenes prioriterte seniortiltak fremstår dermed mer som rettighetsbestemte seniorgoder enn som effektive tiltak for å redusere tidligpensjoneringen.