Halvparten av sykepleierne som arbeider i sykehjem, arbeider deltid noe som ofte forklares med belastningene i yrket. I denne artikkelen ser vi på hvordan hel- og deltidsansatte sykepleiere i sykehjem opplever arbeidsvilkårene. Resultatene viser at sykepleiere som arbeider heltid på flere områder opplever arbeidet mindre belastende enn sykepleiere som arbeider deltid. Dette kan fremstå som et paradoks, men kan forklares med at sykepleiere i hele stillinger opplever større kontinuitet og oversikt i arbeidssituasjonen. I tillegg har heltidsansatte lengre vakter, noe som innebærer at de får relativt færre oppmøtedager, og at de er på jobb også i roligere perioder av døgnet. Studien viser dessuten at en arbeidsstokk preget av mange ufaglærte ansatte i små stillinger, øker arbeidsbelastningen for sykepleierne.