I hvilken grad er ditt fravær fra arbeid påvirket av fraværsmønsteret til dine kolleger på arbeidsplassen? Våre resultater viser at kolleger påvirker hverandres sykefravær; sykefravær «smitter», og dette resultatet kan ikke forklares med rene smittsomme sykdommer. Vi tolker resultatet slik at det er normer og sosiale interaksjoner i sykefravær. Våre estimatorer indikerer at dersom det gjennomsnittlige sykefraværet blant dine kolleger øker med en dag, så øker ditt eget sykefravær med 0,3 dager.