I början av 1990-talet förlängdes yrkesutbildningarna i den svenska gymnasieskolan. Från att ha varit 2-åriga och i huvudsak bestått av yrkesutbildning, förlängdes de till tre år och fick samtidigt ett utökat allmänt teoretiskt innehåll. Yrkeseleverna fick därmed allmän behörighet till högskolestudier. De resultat som presenteras i denna artikel visar att förlängningen medförde att fler yrkeselever hoppade av gymnasiet. Övergången till högre studier ökade däremot inte till följd av förlängningen. Det finns inte heller några effekter på yrkeselevernas inkomster senare i livet.