Vi benytter maksprisreformen fra 2006, som ledet til en betydelig reduksjon i barnehageprisene, til å svare på spørsmålet: Kan billigere barnehage være et effektivt verktøy for å øke mødres arbeidstilbud når arbeidstilbudet allerede er høyt? Reformen satt en maksgrense på hvor mye kommunen kunne ta for en heltidsplass. Resultatene viser at maksprisreformen har økt mødres arbeidstilbud. Reformen har økt sannsynligheten for å delta på arbeidsmarkedet, men den har hatt liten effekt på arbeidstilbudet for mødre som allerede er i jobb.