Et generelt trekk som gjør seg gjeldende for de fleste store forretningsorganisasjoner i dag, er at konkurransen blir stadig mer global, og at så vel mennesker som informasjon og varer beveger seg lett og raskt mellom geografisk spredte lokasjoner. Selv om forholdet mellom kunde og tilbyder fremdeles betraktes som viktig, fokuseres det nå mer på temaer som relasjoner, mekanismer for kunnskapsutveksling og kommunikasjon. (Johannessen et al. 1999). En konsekvens av dette er at tilhørighet til nettverk i og mellom organisasjoner, samt kompetanse på ledelse av samarbeid anses som nøkkelpådrivere for organisasjoners utvikling (Powell 1998). I denne artikkelen ønsker vi å belyse spørsmålet om hvordan samarbeidsevnen i store virksomheter kan bedres gjennom strategiske satsninger.