Dagens sykefraværs- og uføredebatt handler i stor grad om utstøting fra arbeidslivet hvor arbeidsplassen er den sentrale arenaen, både i forhold til forebygging og problemløsning. Våre funn viser at problematikken er langt mer sammensatt, spesielt i forhold til unge voksne. Mange unge voksne har aldri fått et fotfeste i arbeidslivet og skal man forstå hvorfor og utforme tiltak for disse, er dagens fokus utilstrekkelig. Det må jobbes langs mange spor samtidig og vi trenger et fornyet fokus på oppvekst, barnevern, utdanning og levekår, samt hvilke rolle NAV skal spille i forhold til unge som risikerer å falle fra.