Det å ha fast ansettelse – gjerne full tid – hos en arbeidsgiver er fortsatt normen i den norske arbeidslivsmodellen. Samtidig er det slik at arbeidslivet er preget av ulike former for atypiske tilknytningsformer. Særlig innen såkalte kreative næringer er det mange som jobber som frilansere, selvstendig næringsdrivende og på kortsiktige kontrakter. Samtidig har vi begrenset med kunnskap om hvordan disse opplever sin arbeidssituasjon. Hensikten med denne artikkelen er å rette søkelyset mot selvsysselsatte innen to kreative yrker og studere hvordan de opplever sin totale arbeidssituasjon. I hvilken grad trives de med selve jobben, og er de alt i alt tilfredse med arbeidssituasjonen sin?