Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Studia Musicologica Norvegica
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Norwegian Journal of Musicology

Studia Musicologica Norvegica (etablert 1968) er et fagfellebasert årsskrift for musikkforskere. Det fungerer som bindeledd mellom musikkforskere og musikkinteresserte i Norge, samtidig som det er norsk musikkforsknings ansikt utad.

Tidsskriftet  inneholder artikler av musikkvitenskapelig karakter og spenner fra musikkhistorie til etnomusikologi, verksanalyse og teori, samt bokanmeldelser og essays.

Studia Musicologica Norvegica leses av musikkforskere og -studenter, høyskolelektorer, musikkpedagoger og allment musikkinteresserte.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Norsk musikkforskerlag, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Kai Arne Hansen førsteamanuensis, Institutt for kunstfag og kulturstudier,  Høgskolen i Innlandet

REDAKSJON
Hilde Blix professor, Musikkonservatoriet, UiT, Norges arktiske universitet
Petter Dyndahl professor, Høgskolen i Innlandet
Jørgen Langdalen professor, Høyskolen Kristiania

REDAKSJONSSEKRETÆR
Aud Aasen

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: kai.hansen@inn.no

Studia Musicologica Norvegica
att.: Kai Arne Hansen
Institutt for kunstfag og kulturstudier
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
NO-2418 ELVERUM
(Gjelder fra Vol. 43, 2017)

Studia Musicologica Norvegica er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0 internasjonal. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

ABOUT THE JOURNAL

Studia Musicologica Norvegica (The Norwegian Journal of Musicology) is a peer-reviewed journal and the primary forum for the publication of musicological research in Norway. Submissions employing analytical, hermeneutical, historical and sociological approaches are welcomed, as are those discussing broader historiographical and music-theoretical issues.

The journal is published under the Creative Commonc license CC-BY-NC

SUBMITTING A MANUSCRIPT

Before you submit your manuscript, we ask you to read the guidelines closely, and ensure:
 • all info about the author is included
 • the number of characters does not exceed the limits stated underneath
 • notes and references complies with the authors guidelines
 • abstract and keywords in English is included
All manuscripts submitted to the Studia Musicologica Norvegica should be sent as an attachement to studiamusicologicanorvegica@gmail.com.

MANUSCRIPT STANDARD

The editorial board accepts articles for consideration through a refereed process. All articles and reviews should be submitted electronically in Word or RTF format with suffixes .doc or .rtf. 

Articles may be submitted in Norwegian, Swedish, Danish, or English. Articles should normally be between 5000 and 8000 words, including notes and references. Articles written in English should use British spelling and musical terminology rather than the American equivalent (i.e. “bar” instead of “measure” and “crotchet” instead of “quarter note”.)

Submitted manuscripts should contain the following:
 • Title
 • Abstract: Provide a brief abstract of 100 to 150 words
 • 3–4 keywords
 • The manuscript
 • Notes should be numerical and organized as footnotes
 • Literature references in alphabetical order
In separate documents:
 • Numbered figures and table (each one at a separate side)
 • Figures and music examples should be provided in a form suitable for direct reproduction. Photographs should be well-contrasted black and white prints.
 • Title page: Submit a separate title page with the following information: title, author(s) information (institution), date, number of words, and acknowledgements. 
   

REFERENCE SYSTEM

SMN uses the most recent edition of The Chicago Manual Style B (Author-Date System) for citation and referencing. Detailed referencing instructions are available here: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

Identify all sources within the text, using the author-date system as described in The Chicago Manual of style. Citations in the text must agree exactly with the list of references. All sources that appear in the one place must appear in the other.

DOI-REFERENCES

References should always include a DOI (Digital Object Identifier) ​​if applicable. A DOI should be a clickable URL, inserted at the end of the reference in the literature list. If you are unsure of the DOI for a given reference, or whether a DOI for the reference is available, you can search for title, author name, etc. at http://search.crossref.org/.

TABLES, FIGURES AND ILLUSTRATIONS

All figures and tables in the manuscript must be allowed published. If someone other than the author has made a figure or table, the name of the source should be stated in the text. The author is responsible for obtaining the permission to use earlier published illustrations. Placing of figures and tables in the text should be marked in the manuscript: [table / figure 1 about here].

Each table/figure should be numbered and editable in Microsoft Word. Title of table is placed above and title of figure below.

Score References

Bar numbers should be referred to in the form: “b. 1”, “bb. 5-8.” Rehearsal figures should be referred to in the form “Rehearsal 1”, “Letters A–B”. Bar references between rehearsal figures should use the form “Rehearsal 1+2” (denoting the second bar of Rehearsal 1). For recordings use timings whenever possible.

Note Names

Accidentals should be indicated by the conventional signs, not words: C♯, D♭, A♮. Precise pitch should be indicated as: C2 C1 C c cc2 c3, whereby cis middle C.

Quotations

Use single quotations marks and double quotation marks for quotes within quotes. Punctuation is placed outside the closing quotation mark. Quotations of more than approximately fifty words should be indented and typed double-spaced without quotation marks.

Numerals

Numerals under 100 should normally be spelt out, except in the case of bar numbers, pages, work numbers (String Quartet No. 2) and sums of money.

Dates

Dates should be given in the following form: 20 March 1968; 1970­–1980; the forties; 1990s.

PUBLICATION ETHICS

The editorial board ensures that content published in the journal maintains a high scholarly standard and complies with international ethical standards for academic publishing. The journal complies with the guidelines formulated by the Committee on Publication Ethics (COPE).

Proof correction

Authors receive their proofs for correction on the understanding that they undertake to return the proofs within the specified deadline.  In the final proofs, only corrections attributed to printing errors are permitted. Any other changes marked will be adjusted at the discretion of the editorial board and publisher. For more detailed information, see www.universitetsforlaget.no/studmus.

REFEREE PROCESS

The journal uses double blind reviewing of manuscripts. Manuscripts must therefore be anonymized by the author(s). Front side and information about the author(s) must be given in a separate document. All explicit self-references should be anonymized.

RIGHTS

The journal is published under the Creative Commonc license CC-BY-NC

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon