Metacage. Essays on and around Freeman Etudes, Fontana Mix, Aria

Juan Parra Cancino, Magnus Andersson, Mieko Kanno, William Brooks

Orpheus Research Center in Music, [ORCiM] Publications 02. CD inkludert. 98 sider.

Fire papers fra et seminar ved Orfevs-instituttet i Ghent er her samlet i et tiltalende lite hefte. I sentrum står tre verk av John Cage. Magnus Andersson, musikk-kritiker i Morgenbladet, er representert med artikkelen «John Cage as meta-composer». Øvrige bidrag er «Historical contextualization in live electronic music: reconstructing Aria/Fontana Mix by John Cage» av Juan Cancino, og «Sounds, gamuts, actions: Cage’s pluralist universe» av William Brooks. Dessuten skriver fiolinisten Mieko Kanno om Freeman-etydene. To av disse fremfører hun selv på den medfølgende cd.

J.S.Bach. En vandring blant klingende -katedraler.

Ove Kristian Sundberg

Kolofon forlag, 2010, 105 sider.

Professor emeritus Ove Kristian Sundberg har i mange år vært Norges ledende kjenner og formidler av Bachs musikk. Til glede for sitt store publikum har han samlet noen av sine populære verkinnføringer mellom to permer. Hertil kommer et foredrag om Bachs bibel, samt et essay betitlet «Kommunikasjon med virkelighetsdypet». Det sistnevnte er tidligere publisert i Erling Guldbrandsens og Øyvind Varkøys Musikk og mysterium (2004).

Sundbergs bok må betraktes som en gave til de mange som har gledet seg over hans forbilledlige presentasjoner av Bachs store vokalverk: pasjonene, Juleoratoriet og H-moll messen. Boken er tilegnet Bergen Domkantori og Bergen Oratoriekor, og fremstår således som en frukt av forfatterens mangeårige samarbeid med fhv. domkantor Magnar Mangersnes.

Sundberg, f. 1932, fyller snart 80 år, men har ingen planer om å legge pennen på hyllen. I forordet bebudes et verk med tittelen J.S. Bach – hans liv, hans verk, hans verden. Den foreliggende bok kan dermed anses som en serie preludier til en mektig fuge.