Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 221-222)
av Benn Folkvord & Eivind Furuseth
Vitenskapelig publikasjon
(side 223-254)
av Karina Kim Egholm Elgaard
Sammendrag

This article analyzes two recent judgments from the Norwegian Supreme Court, both involving VAT groups and their right to deduct input VAT incurred in connection with transaction costs related to, respectively, the sale and purchase of shares out of and into a VAT group. The purpose of this article is to contribute to the discussions in Norway from an EU and a Danish perspective, and, at the same time, to consider how Norwegian Supreme Court case law provides a third-country perspective on similar discussions in the EU. It is concluded that recent Norwegian Supreme Court case law in many ways corresponds to the result which could have been anticipated, based on a hypothetical application of EU VAT law to the two Norwegian cases. However, it is also pointed out that in several other ways, Norwegian VAT law differs significantly from both EU VAT law and Danish VAT law.

Fagartikkel
(side 255-276)
av Hilde Gamkinn
Sammendrag

Artikkelen redegjør nærmere for rentebegrensningsreglene. I 2014 fikk Norge begrensning på interne renter mellom nærstående. I 2019 ble regelen utvidet til også å gjelde eksterne renter for selskap i konsern mv. Det ble i tillegg innført unntak for eksterne renter i den egenkapitalbaserte unntaksregelen. Lovparagrafen er uoversiktlig og teknisk krevende å anvende.

(side 277-306)
av Ragnhild Berg Nilsen
Sammendrag

Artikkelens tema er frivillighetsvilkåret for skatteamnesti (frivillig retting) i sktfvl. § 14-4 bokstav d. Hovedproblemstillingen er hvordan frivillighetsvilkåret skal forstås. Sentralt er hvorvidt vilkåret er subjektivt, eller om vurderingen er objektiv eller konkret.

(side 307-327)
av Frederik Zimmer
Sammendrag

Artikkelen redegjør for og analyserer høyesterettsdommer om inntektsskatt i 2020, og inngår i en serie årlige artikler om dette emne.

Domskommentar
(side 328-339)
av Geir Tollak Bjørndal Norli
Sammendrag

Artikkelen omtaler Høyesteretts dom vedrørende justering av merverdiavgift i forbindelse med oppgradering av kommunal infrastruktur. Saken reiste spørsmål om infrastrukturen var overdratt, om etterarbeider utført etter overdragelsestidspunktet inngikk i kapitalvaren, samt hvilken frist som gjelder for å inngå avtale om overføring av justeringsplikt – slik at justering kan unnlates. Selv om forfatteren er enig i domsresultatet, rettes et kritisk blikk mot deler av rettstilstanden på området og rettens argumentasjon.

Bokanmeldelse
(side 340-342)
av Omar G. Dajani
(side 345-347)
av Odd Anders Bøyum-Folkeseth

3-4-2020, vol 39

www.idunn.no/skatt

Ansvarlige redaktører

Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

Redaksjonssekretær

Christin Knudsen

Redaksjonsråd

Stig Sollund, ekspedisjonssjef i Finansdepartmentet

Einar Harboe, advokat i Advokatfirmaet Harboe & Co

Anders Mikelsen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Andreas Bullen, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Hans Georg Wille, advokat i EY

ISSN online: 1504-310X

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon