Artikkelen redegjør for og analyserer høyesterettsdommer om inntektsskatt avsagt i 2018, og inngår i en rekke av årlige artikler om slike høyesterettsdommer.

Nøkkelord: tilknytningsvilkår for fradragsrett, hovedformålslære, aksjonærinteresse, selskapsinteresse, virksomhetsinntekt, surrogatprinsipp