Artikkelen drøfter skillet mellom omsetning i avgiftspliktig virksomhet, i unntatt virksomhet og utenfor virksomhet. Det er bare omsetning som har tilknytning til avgiftspliktig virksomhet, som kan være merverdiavgiftspliktig. Avslutningsvis drøftes også spørsmålet om fradragsrett for transaksjonskostnader ved unntatt omsetning med tilknytning til avgiftspliktig virksomhet.

Nøkkelord : Merverdiavgift, avgiftspliktig virksomhet, unntatt omsetning, transaksjonskostnader