I denne artikkelen ønsker vi å rette søkelyset mot skatteloven § 6-24 slik denne er blitt forstått i nyere rettspraksis, herunder hvorvidt nyere rettspraksis innebærer en modifikasjon av rettstilstanden etter Kverva-dommen.1 Vi vil også berøre enkelte andre problemstillinger som eksisterer i grenselandet til dette.

Nøkkelord: Fritaksmetode, eierkostnad, sktl. § 6-24