Den ordinære selskapsskatten er redusert i Norge. Provenytapet for staten fra ordinært næringsliv vurderes kompensert med økt beskatning av næringer med innslag av grunnrente, blant annet ved å innføre grunnrenteskatt for havbruk og villfisk. For havbruk vurderes samme skattemodell som for kraftbransjen. Grunnrenteskatten for kraftbransjen medfører at grønne investeringer med høy samfunnsøkonomisk verdi ikke vedtas. Man bør evaluere vridningene denne skatten medfører, og vurdere nøytral kontantstrømskatt for kraftbransjen og petroleumsbransjen. På grunn av store utfordringer for skattekontroll vil en begrenset avgift på omsetning kunne være mer egnet for havbruk.

Nøkkelord: Kontantstrømskatt, grunnrenteskatt