Artikkelen drøfter styrker og svakheter ved kontantstrømskatt fra et rettsviteskaplig ståsted.

Nøkkelord: Kontantstrømskatt, grunnrenteskatt