Artikkelen gjennomgår rettstilstanden for skattefrie personalrabatter før og etter regelendringen med virkning fra 1.1.2019.

Nøkkelord: personalrabatt