Artikkelen behandler en høyesterettsdom vedrørende vedlikeholdsbegrepet. Drøftelsen av dommen viser at reglene både blir vanskelig å praktisere og vil være skadelig for eiendomsbransjen.