Artikkelen gir en oversikt over hvordan skattyter kan tilpasse seg reglene om av-skåret rentefradrag mellom nærstående i skattelovens § 6-41.