Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 324-338)
av Benn Folkvord
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over hvordan skattyter kan tilpasse seg reglene om av-skåret rentefradrag mellom nærstående i skattelovens § 6-41.

(side 339-373)
av Snorre Farstad
Sammendrag

Artikkelen behandler konsekvenser av å erstatte ligningslovens vedtaksmodell med en egenfastsettingsmodell for fastsetting av grunnlaget for skatt. Etter begge modeller har skattyterne som oppgave å orientere seg om og anvende skattereglene, for å kunne vite hvilke opplysninger som skal gis. Forfatteren peker på at skattyternes ansvar for uriktig skatterettsanvendelse i den forbindelse kan bli noe endret etter egenfastsettingsmodellen. Egenfastsettingsmodellen medfører ikke store endringer for skattyternes plikter og ansvar for sakens opplysning. Prop. 38 L (2015–2016) synes å legge opp til at den ligningsrettslige undersøkelseslæren (Lofflandstandarden) skal gjelde for alle skattarter som omfattes av loven. Forfatteren argumenterer for at normen ikke passer i en egenfastsettingsmodell og at man i stedet burde innføre en undersøkelseslære tilpasset egenfstsettingsmodellen, etter modell av gjeldende ordning på merverdiavgiftsområdet.

Bokanmeldelse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon