Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2-35)
av Linda H. Bragstad
Artikkelen gir en orientering om enkelte utvalgte problemstillinger som har vært til behandling i skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter i 2008. Problemstillingene som omtales gjelder NOKUS-reglene, om de norske konsern ...
(side 36-45)
av Camilla Hammer Solheim
I Finansdepartementets tolkningsuttalelse om unntaket fra merverdiavgift for finansielle tjenester av 15. juni 2001 fremgår det bl.a. at forvaltning av investeringsselskaper på nærmere vilkår skal være unntatt fra merverdiavgift. Det har ...
(side 46-55)
av Kåre Jacobsen
Artikkelen er en kommentar til Eivind Furuseth, «OECDmod. art. 24(3) - Kildeskatt betalt i tredjeland», SR 2008 s. 359-368. Det påpekes at retten til kreditfradrag i vertsstaten for et fast driftssteds betaling av kildeskatt ...
(side 56-65)
av Kåre Lundeland
Artikkelen er en kommentar til Høyesteretts dom 12. november 2008 i Reitan-saken verdrørende grunnvilkåret i den ulovfestede gjennomskjæringsregel. Spørsmålet er om flertallet tar stilling til om grunnvilkåret var oppfylt eller ikke ...
(side 66-95)
av Eirik Jensen
Høyesterett avsa - med en dags mellomrom i november 2008 - to dommer om omgåelse i hhv arveavgiftsrett og skatterett - Reiten og Norske Conoco. Artikkelen tar særlig opp hva som etter Norske Conoco ...
(side 96-110)
av Hilde Widerberg
Skattelovgivingen inneholder en rekke regler som omhandler samboere. Innholdet av selve begrepet «samboer» kan imidlertid variere en god del fra bestemmelse til bestemmelse. Ulikhetene kan ofte forklares med de aktuelle ...
(side 111-112)
av Stig Sollund
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon