Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Sivilisasjonens sårbarhet
David Humes analyse av samfunnsmessig utvikling
Petter Nafstad
Innhold Info Referanse
Åpen tilgang
(side 7)
SammendragEngelsk sammendrag

Boken framstiller og tolker den skotske filosofen og historikeren David Humes teori om grunnlaget for samfunns utvikling fra barbari til sivilisasjon og for opprettholdelse av siviliserte samfunn. En analyse av utvikling og bevaring av sivilisasjon bør, ifølge Hume, følge tre dimensjoner, en politisk, en økonomisk og en som angår sivilsamfunnet. Bokens tre hoveddeler analyserer derfor Humes behandling av disse tre samfunnsmessige områdene. Humes eksempel på vellykket samfunnsmessig utvikling fra barbari til sivilisasjon er England, men han mener også at analyse av engelsk fortid og samtid gir en mer generell forståelse av siviliserende prosesser. Også vellykkede siviliserte samfunn inneholder desintegrerende krefter og dermed potensialer for tilbakefall til ikke-siviliserte tilstander. Et eksempel på slike er radikaliserte religiøse og politiske ideologier. Kildegrunnlaget er hovedsakelig Humes The History of England og hans mange essays om samtidige forhold.

Abstract

The book describes and interprets the Scottish philosopher and historian David Hume’s theory of the basis of a society’s development from barbarism to civilization and for the maintenance of a civilized society. An analysis of the development and maintenance of civilization should, according to Hume, be conducted along three dimensions, a political, an economic and one concerning civil society. Therefore, the three main parts of the book analyses Hume’s treatment of these three social spheres. Hume’s example of a successful development from barbarism to civilization is England, but he also means that an analysis of English past and present will yield a more general understanding of civilizing processes. However, even civilized societies contain disintegrating forces and therefore potentials for regression to non-civilized conditions. An example would be radicalized political and religious ideologies. The sources are mainly Hume’s The History of England and his many essays on contemporary English conditions.

I denne boken framstilles og tolkes den skotske filosofen og historikeren David Humes teori om grunnlaget for samfunns utvikling fra barbari til sivilisasjon og for opprettholdelse av siviliserte samfunn. En analyse av utvikling og bevaring av sivilisasjon bør, ifølge Hume, følge tre dimensjoner: en politisk, en økonomisk og en som angår sivilsamfunnet. Bokens tre hoveddeler analyserer derfor Humes behandling av disse tre samfunnsområdene. 

Hume bruker England som eksempel på en vellykket samfunnsmessig utvikling fra barbari til sivilisasjon, men han mener også at analysen av engelsk fortid og samtid gir en mer generell forståelse av siviliserende prosesser. Også vellykkede siviliserte samfunn inneholder desintegrerende krefter og dermed potensial for tilbakefall til ikke-siviliserte tilstander. Et eksempel på slike er radikaliserte religiøse og politiske ideologier. 

Bokens hovedkilder er Humes The History of England (1754–61) og hans mange Essays om samtidige forhold.

Kjøp papirutgaven her (print on demand) >>

 
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon