Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Sinne, samhold og kjendiser
Sykdomsskildringer i skandinavisk samtidslitteratur
Linda Nesby
Innhold Info Referanse
Denne boken diskuterer hvordan og hvorfor moderne litteratur og humaniora beskjeftiger seg med sykdom og sykdomserfaringer. Hvilken utvikling kan vi se innenfor patografier og skjønnlitterære sykdomsskildringer fra Per Hanssons Den siste veien (1978) og frem til Beate Grimsruds Jeg foreslår at vi våkner (2020)? Hvordan kan sykdom føre til både forsterket sosialt samhold som i Gunhild Corwins Idas dans (2005) eller forsøk på isolasjon som i Lars Gustafssons En biodlares död (1978)? Og hva skjer når man som pårørende opplever påtvunget ensomhet som følge av sykdom og død, som hos Tom Malmquists I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv (2015), eller når sykdom står i veien for å etablere nære forhold, som i Hungerhjerte (2018) av Karen Fastrup?

 

Disse spørsmålene belyses ved hjelp av 19 skandinaviske sykdomsskildringer. Hensikten er å gjøre vanlige lesere, forskere og helsepersonell mer bevisst på mangfoldet, kompleksiteten og uensartetheten som følger av det å være pasient eller pårørende i dagens Skandinavia. De biomedisinske prosessene kan være identiske, celledelingen som finner sted innenfor ulike kreftformer, lar seg generalisere, behandlingen hviler på noen grunnleggende prinsipper til tross for individuell tilpassing, men likevel formidles sykdomsforløp ulikt. Fortellingene viser hvilke personlige, sosiale, økonomiske og materielle forutsetninger som omgir hver enkelt som erfarer sykdom – aspekter som drøftes i denne boken. 

Skjønnlitterære og selvbiografiske sykdomsskildringer opplever økt oppmerksomhet både hos den alminnelige leser og hos fagfolk. Genrens popularitet kan forstås som resultat av den åpenheten og interessen som subjektive erfaringer har i dagens kulturelle landskap, og som forlag, sosiale medier og fremveksten av den såkalte virkelighetslitteraturen har skapt en arena for. Boken viser hvordan den subjektive sykdomserfaringen er en kompleks størrelse med hensyn til det følelsesreservoaret som aktiveres i møte med sykdom, det relasjonelle omfanget ved å erfare sykdom, og hvordan personlige sykdomsskildringer inngår i en offentlig diskurs med gevinster knyttet til avmystifisering og åpenhet, men også med utfordringer knyttet til kommersielle og pseudo-autentiske agendaer. Inspirasjon er hentet fra moderne affektteori og Rita Felski både for å belyse karakterenes måte å erfare sykdom på og som redskap for å forstå lesernes affinitet til genren. Boken handler om hvordan sykdomsskildringer er en elastisk litterær subgenre som viser kompleksiteten ved det å erfare sykdom både som pasient og pårørende.

Nøkkelord: sykdom, følelser, patografier, medisinsk humaniora, kjendiser, sosiale relasjoner

Autobiographical and fictional illness narratives meet increased attention these days, both among laymen and women as well as within interdisciplinary research. The genre’s popularity can be seen as an offspring of the attention personal experiences have in Scandinavian culture both within publishing, social media, and autobiographical literature. Rage, relations, and celebrities. Contemporary Scandinavian lllness Narratives depicts and discusses how personal illness experiences is a complex phenomenon with regard to the emotions activated when facing illness, the relational diversity, the public discourse aiming at transparence and sharing, as well as commercial and authenticating agendas. The book draws theoretical inspiration from affect theory and Rita Felski’s writings on interpretation and literary theory. Rage, relations, and celebrities aims at showing how illness narratives is a flexible literary genre, illustrating some of the challenges but also the potential insights experienced in the light of illness – by patients, relatives, and readers.

Keywords: illness, affect, pathographies, medical humanities, celebrities, social relations
Linda Nesby

Linda Nesby er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved UiT Norges arktiske universitet. Hun arbeider med selvbiografiske sykdomsskildringer, medisinsk humaniora, skandinavisk samtidslitteratur, dekadanse og Knut Hamsuns forfatterskap. Nesby leder den tverrfaglige forskningsgruppen «Health, Art and Society». Sinne, samhold og kjendiser. Sykdomsskildringer i skandinavisk samtidslitteratur (2021) er hennes første monografi ved Universitetsforlaget.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon