Primærlitteratur

Alnæs, Karsten. 2015. Du kommer i dag. Oslo: Aschehoug.

Anfinnsen, Kjersti. 2019. De siste kjærtegn. Oslo: Kolon forlag.

Askildsen, Kjell. 1983. Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten. Oslo: Oktober Forlag.

Askildsen, Kjell. [1987] 2009. En plutselig frigjørende tanke. Oslo: Oktober Forlag.

Axelsen, Sunniva Lye. [2011] 2012. Følge meg alle mine dager. Oslo: Cappelen Damm.

Breiteig, Bjarte 2000. Surrogater. Oslo: Oktober Forlag.

Braaten, Oskar. 1914. Sorgenfri. Oslo: Aschehoug.

Bugge, Mikkel. «Nag» i Yttersider. Oslo: Oktober Forlag.

Dale, Jan Kristoffer. 2016. Arbeidsnever. Oslo: Kolon forlag.

Duun, Olav. 1929. Medmenneske. Oslo: Olaf Norlis Forlag.

Enger, Cecilie. 2013. Mors gaver. Oslo: Gyldendal.

Enger, Cecilie. 2017. Pust for meg. Oslo: Gyldendal.

Evjemo, Eivind Hofstad. [2012] 2015. Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet. Oslo: Cappelen Damm.

Flatland, Helga. 2017. En moderne familie. Oslo: Aschehoug.

Frobenius, Nikolaj 2011. Så høyt var du elsket. Oslo: Gyldendal.

Grytten, Frode. 2014. Vente på fuglen. Oslo: Kagge forlag.

Harstad, Johan. 2001. Herfra blir du bare eldre. Oslo: Gyldendal.

Harstad, Johan. [2002] 2009. Ambulanse. Oslo: Gyldendal.

Heivoll, Gaute. [2014] 2015. De fem årstidene. Oslo: Tiden.

Holvik, Ingvild. 2017. Premien for alt. Oslo: Det Norske Samlaget.

Imislund, Helene. 2018. Spredte døtre. Oslo: Cappelen Damm.

Kaslegard, Bergljot. 2017. Det som nesten er sant. Oslo: Det Norske Samlaget.

Knausgård, Karl Ove. 2010. Min kamp 1. Oslo: Oktober Forlag.

Knausgård, Karl Ove. 2019. Fuglene under himmelen. Oslo: Oktober Forlag.

Køltzow, Liv. 2015. Melding til alle reisende. Oslo: Aschehoug.

Lindstrøm, Merethe. 2012. Dager i stillhetens historie. Oslo: Aschehoug.

Mehren, Stein. 2008. Ordre. Oslo: Aschehoug.

Mjønes, Johan B. 2018. Heim. Oslo: Aschehoug.

Mühleisen, Wencke. [2010] 2011. Jeg skulle ha løftet deg varsomt over. Oslo: Gyldendal.

Nordal, Bergljot. 2009. Magda. Oslo: Tiden.

Nordal, Bergljot. 2012. Ruts bok. Oslo: Tiden.

Ragde, Anne B. 2014. Jeg har et teppe i tusen farger. Oslo: Oktober Forlag.

Skogstad, Susanne. 2018. Svartstilla. Oslo: Gloria forlag.

Skomsvold, Kjersti Annesdatter. 2009. Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg. Oslo: Oktober Forlag.

Solstad, Dag. 2019. Roman 2019. Oslo: Oktober Forlag.

Sæterbakken, Stig. 1997. Siamesisk. Oslo: Cappelen Damm.

Ullmann, Linn. 2002. Nåde. Oslo: Oktober Forlag.

Uri, Helene. 2016. Hålke. Oslo: Gyldendal.

Wyller, Thomas Chr. 2013. En dements dagbok. Oslo: Vidarforlaget.

Østhagen, Laila Sognnæs. 2014. I morgen forsvinner jeg litt til. Oslo: Oktober Forlag.Sekundærlitteratur

Aho, Kevin. 2018. Existential Medicine. Essays on Health and Illness. London & New York: Rowman & Littlefield.

Andersen, Per Thomas. 2019. Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse. Oslo: Universitetsforlaget.

Andersen, Per Thomas. 2016. Fortelling og følelse. En innføring i affektiv narratologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Andersen, Per Thomas. 2013. Til stede. Oslo: Vigmostad og Bjørke.

Andersen, Per Thomas. 2012. «Fortellekunstens elementer», s. 27–55 i P.T. Andersen, G. Mose og T. Norheim (red.): Litterær analyse. Oslo: Pax forlag.

Andersen, Per Thomas. 2006. Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul. Oslo: Universitetsforlaget.

Andersen, Per Thomas 2003. «Risiko», s. 99–119 i Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur. Oslo: Universitetsforlaget.

Appadurai, Arjun. 1986. The Social Life of Things. Commodities in cultural perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Appiah, Kwame Anthony​. 2005. The Ethics of Identity. New Jersey: Princeton University Press.

Appiah, Kwame Anthony​. 2010. The Honor Code. How Moral Revolutions Happen. New York & London: W.W. Norton & Company.

Arnesen, Mats og Bergit Sønstebø Svendseid. 2018. «Fleire eldre kvinner tok sitt eige liv». https://www.nrk.no/hordaland/fleire-eldre-kvinner-tok-sitt-eige-liv-1.14201011, publisert 10.09.2018, lest 7.1.2020.

Arntzen, Cathrine. 2003. Kroppen og livet. En studie basert på livshistorier om å leve et langt liv med en poliorammet kropp. Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

Atchley, R. 1989. «A continuity theory of normal aging», s. 183–190 i The Gerontologist, 29 (2): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2519525, http://dx.doi.org/10.1093/geront/29.2.183. Oxford: Oxford University Press.

Aviv, Rachel 2016. «The Philospher of Feelings», i The New Yorker, 25.7. Issue 2016: http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/25/martha-nussbaums-moral-philosophies.

Bachtin, Michail. [1990] 1997. Det dialogiska ordet. Oversatt av Johan Öberg. Uddevalla: Anthropos.

Bakken, Runar 2014. Frykten for alderdommen. Om å eldes og leve som gammel. Oslo: Res Publica.

Bakken, Runar. 2015. «Fra Fitcoin til senil kløe», i Morgenbladet 31.07.2015.

Bakken. Runar. 2019. «Som et tre vi i alderdommen korstefestes til», s. 18–19 i Morgenbladet, nr. 30, 2.–8.8.2019.

Bang Nes, R. og J. Clench-Aas. 2011. Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapporten med internasjonale sammenligninger. Oslo: Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Baumann, Zygmunt 2000. Savnet fellesskap. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Beauvoir, Simone de [1970] 1983. Alderdommen. [La Vieillesse] 2 b. Oversatt av Karen Nicolajsen. København: Fremad.

Beauvoir, Simone de [1970] 2016. Alderdommen. [La Vieillesse]. Oversatt av Bente Christensen. Oslo: Vidarforlaget.

Beck, Ulrich 1986. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main.

Berg, Ole T. og Johan Christensen. 2018. «Velferdsstat». Store norske leksikon, lest 27. juni 2018, https://snl.no/velferdsstat.

Berger, E.Y. 1980. «A system for rating the severity of senility», s. 234–236 i Journal of the American Geriatrics Society. DOI: 10.1111/j.1532-5415.1980.tb00527.x.

Betten, Eirin Andresen. 2017. «Belastningsproblematikken», s. 46–47 i Klassekampen, 22.07.2017.

Billington, Josie. 2016. Is Literature Healthy? Oxford: Oxford University Press.

Bjørhovde, Hilde og Håkon Letvik. 2017. «Ville at døden skulle være like naturlig som livet», s. 6, Aftenposten 14.09.2017.

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand. 2014. Være hos hverandre ganske stille. Kronotoper og romlig fremstilling i Ørstaviks roman Kjærlighet. Oslo: Novus forlag.

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand og Bergljot Kaslegard. 2018. Samtale mellom forfatter Kaslegard og Bjørkøy på Bok på Bicks, onsdag 18.4.2018.

Bjånesøy, Kjartan Brügger. 2019. Kjære pappa. Vi er andre menn no. Oslo: Kagge forlag

Bloom, Harold. 2001. How to Read and Why. New York: Scribner.

BMO = Bokmålsordboka. https://ordbok.uib.no.

Bograd, Michele. 1988. Enmeshment, Fusion or Relatedness?, i Braverman, Lois (ed.): A guide to feminist family therapy. London: Routledge.

Booth, Wayne. C. (1988). The Company We Keep. An Ethics of Fiction. Berkeley & London: University of Califorina Press.

Bowlby, John. 1998. Loss: Sadness and Depression. Attachment and Loss, b. 3. London: Pimlico.

Bredsdorff, Thomas. 2017. Tøsne og forsytia. Noget om livet med Alzheimers. København: Gyldendal.

Breimo, Janne Paulsen. 2014. «Koordinering og tilstedeværelse – om kjønnede forventninger til pårørende i rehabiliteringsprosesser», s. 253–269 i Tidsskrift for kjønnsforskning, 3–4/2014 (vol. 38).

Brodtkorb, Kari, Ragnhild Skaar og Åshild Slettebø. 2019. «The Importance of leadership in innovation processes in nursing homes: An integrate review, i Nordic Journal of Nursing Research, 27.2.2019: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057158519828140.

Brogden, Mike. 2001. Geronticide. Killing the Elderly. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Brooker, Dawn. 2013. Personsentrert demensomsorg. Veien til bedre tjenester. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse.

Bruner, Jerome. 1992. Acts of Meaning. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Bundesen, Birgit og Anne Lindhardt. 2018. «Hvorfor læger kan lære af litteraturen», http://ugeskriftet.dk/debat/hvorfor-laeger-kan-laere-af-litteraturen, publisert 22.10.2018, lest 3.12.2018.

Burgess, E.W. 1960. «Aging in western culture», i E.W. Burgess (red.): Aging in Western Societies. Chicago: University of Chicago Press.

Butler, Robert Neil. 2010. The Longevity Prescription. The 8 Proven Keys to a Long, Healthy Life. New York: Avery Publishing Group.

Butler, Robert Neil, Myrna I. Lewis og Trey Sunderland. 1998. Aging and Mental Health. Positive Psychosocial and Biomedical Approaches. Boston: Allyn and Bacon.

Butt, Rubina. 2015. «– Torunn, du er min beste venninne». https://www.nrk.no/buskerud/stadig-flere-ensomme-eldre-1.12483238.

Børstad, Johannes og Sigrun Hofstad. 2016. «Vi kan ikke akseptere så mange selvmord»: https://www.nrk.no/trondelag/xl/mener-politikken-mot-selvmord-er-mislykket-1.13122161, publisert 10.9.2016, lest 16.6.2017.

Cave, Terence. 2016. Thinking with Literature. Towards a Cognitive Criticism. Oxford: Oxford University Press.

Cowgil, D. og Holmes, L.D. 1972. Aging and modernization. New York, Appleton: Century-Crofts.

Cowgil, D. 1986. Aging around the World. Belmont. CA: Wadworth.

Dalen, Erik. 2016. «Kommentarrapport yrkesaktive». Norsk Seniorpolitisk Barometer. Oslo: Senter for seniorpolitikk: https://seniorporten.no/wp-content/uploads/2016/11/Seniorpolitisk-barometer-2016-Yrkesaktive.pdf, publisert 6.10.2016, lest 1.2.2017.

Danielsen, Kirsten. 2002. «Fortellinger om alderdom. Aldring i nordiske romaner på 1980- og 1990-tallet. Del 1 (det mørke bildet)», s. 10–15 i Aldring og livsløp, nr. 2/2002. Oslo: Universitetsforlaget.

Defalco, Amelia. 2010. Uncanny Subjects. Aging in Contemporary Narrative. Columbus: The Ohio State University Press.

Disch, Per Gunnar og Einar Vetvik. 2017. Retorikk og realiteter. Planlegging for framtidens helse- og omsorgsoppgaver i kommunene – 2015–2025. Senter for omsorgsforskning. 5/2017, http://hdl.handle.net/11250/2448818.

Dolonen, Kari Anne. 2016. «– Selvmord blant eldre er et underkommunisert problem»: https://sykepleien.no/2016/03/selvmord-blant-eldre-er-et-underkommunisert-problem, publisert 2.3.2016, lest 20.6.2017.

Dommerud, Tine, Nina Selbo Torset og Kjersti Nipen 2019. «Sykepleiere angripes og utsettes for seksuell trakassering på jobb. De venner seg til det», s. 16–19 i Aftenposten, 2.12.2019.

Dotterud, Tine Faltin Aase. 2017. «TV-kokken Bård sjokkert: Fengselsmaten får terningkast fem, sykehjemsmaten får stryk». https://www.dagbladet.no/mat/tv-kokken-bard-sjokkert-fengselsmaten-far-terningkast-fem-sykehjemsmaten-far-stryk/6. Publisert 30.08.2017, lest 30.5.2019.

Drageset, Synne Søhoel og Kjetil Hanssen. 2016. «Manglerudhjemmet med pub, spa og restaurant: Plutselig har de ikke vondt i hoften lenger», https://www.aftenposten.no/norge/i/3XO59/Manglerudhjemmet-med-pub_-spa-og-restaurant-Plutselig-har-de-ikke-vondt-i-hoften-lenger, publisert 29.08.2016, lest 30.07.2019.

Dyregrov, Kari, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud. 2010. Etter selvmordet – veien videre. Oslo: Abstrakt forlag.

Dødsårsaksregisteret. 2018. «De fleste dør på sykehjem, få dør hjemme». https://www.fhi.no/nyheter/2018/de-fleste-dor-pa-sykehjem/, publisert 12.12.2018, lest 7.6.2019.

Daatland, Svein Olav. 2008. Aldring som provokasjon. Oslo: Fagbokforlaget.

Daatland, Svein Olav og Britt Slagsvold (red.). 2013. «Vital aldring i solidariske samfunn – en introduksjon», s. 17–27 i Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Oslo: NOVA, rapport 15–2013.

Daatland, Svein Olav og Per Erik Solem. 2011. Aldring og samfunn. Oslo: Fagbokforlaget.

Daatland, Svein Olav. 2008. Aldring som provokasjon. Oslo: Fagbokforlaget.

Eagleton, Terry. 2013. «Bodies, Artworks, and Use Values», s. 561–473 i New Literary History, vol. 44, no. 4.

Ekeberg, Øivind og Erlend Hem. 2019. «Hvorfor går ikke selvmordsraten ned i Norge?», https://tidsskriftet.no/2019/07/kronikk/hvorfor-gar-ikke-selvmordsraten-ned-i-norge, publisert 3.7.2019, lest 4.7.2019.

Ekeland, Halvor. 2017. «– Jeg holder på helt til jeg har vondt. Det gjør veldig godt», s. 8 i Aftenposten 23.1.2017.

Eliot, George. [1856] 1883. «The Natural History of German Life», s. 141–177, i Nathan Sheppard (ed.): The Essays of George Eliot. Washington: Funk & Wagnalls, http://www.gutenberg.org/files/28289/28289-h/28289-h.htm#page141.

Ellefsen, Bernhard. 2018. Imot døden. Om fortvilelsens litterære fellesskap. Oslo: Cappelen Damm.

Ellingsen, Christian Lycke og Anne Reneflot. 2018. «Selvmord er mye mer enn statistikk», s. 18 i Aftenposten, 10.1.2018.

Erikson, Erik. H. 1982. The Life Cycle completed. New York: W.W. Norton & Company

Ericsson, Kjersti. 1992. Kjønnsspillet. Oslo: J.W. Cappelens forlag.

Ericsson, Kjersti. 2019. Han, hun og kvinnekampen. Oslo: Oktober forlag.

Espeland, Kristin og Julia Hagen, Heidi Hjelmeland & Birthe Loa Knizek. 2018. «Bedre omsorg, færre selvmord?», s. 226–227 i Tidsskriftet. Den norske legeforening. 3/2018, årgang 138. https://tidsskriftet.no/2018/02/kronikk/bedre-omsorg-faerre-selvmord.

Felski, Rita. 2008. Uses of Literature. Malden & Oxford: Blackwell Publishing.

Felski, Rita. 2013. «Introduction», s. v–xii i New Literary History, vol. 44, no. 4.

Ferraro, Kenneth F. 1997. «Sociology of aging. The micro-macro link», i Kenneth F. Ferraro (red.): Gerontology. Perspectives and Issues. New York: Springer.

Fhi.no 2019. «Demens». https://fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/demens/, lest 21.12.2019.

Fladby, Tormod og Per Selnes. 2017. «Lyse utsikter for behandling mot demens». Aftenposten https://www.aftenposten.no/viten/i/RAL2A/lyse-utsikter-for-behandling-mot-demens, publisert 7.2.2017, lest 7.2.2017.

Flaten, Birgit, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir. 2018. «Sykepleietiltak ved obstipasjon», https://ndla.no/nb/subjects/subject:4/topic:1:172816/topic:1:177339/resource:1:25169, oppdatert 6.11.2018, lest 4.8.2019.

Fonn, Marit. 2017. «Har Parkinson, bokser seg i bedre form», https://sykepleien.no/2017/11/har-parkinson-bokser-seg-i-bedre-form, publisert 20.11.2017, lest 31.7.2019.

Fossen, Erik. 2017. «Til glemselen skiller oss ad». Intervju med Frode Grytten, s. 13–20 i A‑Magasinet, 26.05.2017. Oslo.

Foucault, Michel. [1966] 1994. The Order of Things. New York: Random House.

Freeman, Mark. ([1993] 2017. Rewriting the Self. History, Memory, Narrative. London and New York: Routledge.

Frobenius, Nikolaj og John Erik Riley. 1999. «’Der jeg tenker er det alltid mørkt’. En samtale med Stig Sæterbakken», s. 39–45 i Vinduet 1/1999: https://www.nb.no/items/60614f21f0aac66058618ec32d591b96?page=39&searchText=pleietrengende

Fugelli, Per. 2010. Døden, skal vi danse? Oslo: Universitetsforlaget.

Gadamer, Hans-Georg. [1996] 2004. The Enigma of Health. Oversatt av Jason Gaiger og Nicholas Walker. Cambridge: Polity Press.

Gawande, Atul. [2007] 2008. Better. A Surgeoun’s Notes on Performance. London: Profile Books.

Gawande, Atul. 2015. Being Mortal. Illness, Medicine, and What Matters in the End. London: Profile Books.

Geller, Jeffrey, Paul Janson, Elizabeth McGovern og Anthony Valdini. 1999. «Loneliness as a predictor of hospital emergency department use», PubMed, oct; 48 (10): 801–804: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12224678.

Gennep, Arnold van. [1909] 1999. Overgangsriter. Oslo: Pax.

Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.

Good, Graham. 1994. «Notes on the Novella» s. 147–164 i May, C.E. (red.): The New Short Story Theories. Ohio: Ohio University Press.

Gott, Merryn og Sharron Hinchliff. 2003. «How important is sex in later life? The views of older people». Social Science & Medicine 56: 1617–1628.

Graugaard, Christian, Bente Klarlund Pedersen & Morten Frisch. 2015. «Seksualitet og Sundhed». http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_seksualitet-sundhed_2015.pdf, lastet ned 22.7.2019.

Green, Bryan. 1984. Gerontology and construction of old age. A study in discourse analysis. New York: Aldine de Gruyer.

Hagen, Alf van der. 2016. «Livet mellom to åretak». Intervju med Dag Solstad i anledning 75-Årsdagen, s. 18–23 i Klassekampen, 16.07.2016.

Hagen, Erik Bjerck. 2000. «Hva gjør den gode litteraturen god?», i Litteratur og handling. Oslo: Universitetsforlaget.

Hakemulder, Jèmeljan. 2000. The Moral Laboratory. Experiments examining the effects of reading literature on social perception and moral self-concept. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Hansson, Kristiane M. 2019. Å sørge. En bok om tap, sorg, kraft og håp. Oslo: Cappelen Damm

Hendin, Herbert. [1997] 1998. Seduced by Death. Doctors, Patients, and Assisted Suicide. Revised and Updated. New York and London: W.W. Norton & Company.

Hirsti, Kristine, Lars Hægeland og Tormod Strand. 2018. «Politidirektøren: Må gjøre mer for eldre som utsettes for vold og trusler». https://www.nrk.no/norge/politidirektoren_-ma-gjore-mer-for-eldre-som-utsettes-for-vold-og-trusler-1.13887711, publisert 29.01.2018, lest 29.01.2018.

Hjort, Peter F. 2010. Alderdom. Helse, omsorg og kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Hockey, Jenny, Bridget Penhale og David Sibley. [2005] 2017. «Environments of Memory: Home Space, Later Life and Grief», s. 135–145 i Joyce Davidson, Liz Bondi og Mick Smith (red.): Emotional Geographies. London and New York: Routledge.

Hofsødegård, Mette 2016. «I Mikkels lys er virkelig virkelighetslitteratur». Aftenposten 6.11.2016

Hogan, Patrick Colm. 2011. Affective Narratology. The Emotional Stuctures of Stories. Lincoln & London: University Nebrasca Press.

Hogan, Patrick Colm. 2018. Literature and Emotion. London & New York: Routledge.

Holt-Lunstad, Julianne, Timothy B. Smith & J. Bradley Layton. 2010. «Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review». https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316, doi: 10.1371/ journal.pmed.1000316

Hustvedt, Siri. 2017. Kvinne ser på menn som ser på kvinner. Oslo: Aschehoug.

Hverven, Tom Egil. 2016. «Køltzow hedret for sitt forfatterskap», i Klassekampen: http://www.klassekampen.no/article/20160414/NTBI/283612494, publisert 14.04.2016, lest 28.10.2016.

Håkansson, Gabriella og Jonas Ingvarsson. 2000. «I mina tankars monarki – en topografi över Stig Sæterbakkens S-trilogi». Vagant, 1/2000.

Haakonssen, Knud (red.). 2002. Adam Smith. Theory of Moral Sentiments. Cambridge: Cambridge University Press.

Haaland, Sigrid. 2017. Nøklene. Oslo: Skald.

Haarder, Jon Helt, Camilla Schwartz og Peter Simonsen. (2018): «Hvem kan tale for prekariatet – og hvorfra? In the Ghetto med Kristian Bang Foss, Morten Pape, Yahya Hassan, Karina Pedersen og prinsesserne fra blokken», Edda 3/2018. Oslo: Universitetsforlaget. DOI: 10.18261/ISSN.1500-1989-2018-03-02.

Ibsen, Henrik. 1872. Brev til Michael Birkeland, 9. april 1872. https://www.ibsen.uio.no/BREV_1871-1879ht|B18720409MB.xhtml.

Isungset, Odd og Anne Linn Kumano-Ensby. 2018. «En chip i hjeren reddet romanen». https://www.nrk.no/dokumentar/xl/en-chip-i-hjernen-reddet-romanen-1.13676634, publisert 10.9.2017, lest 10.5.2019.

Iversen, Thomas Nicolaj, Lars Larsen og Per Erik Solem. 2009. «A Conceptual Analysis of Ageism», s. 4–22 i Nordic Psychology, 61(3).

Jaggar, Alison M. 1992. «Emotional Hegemony and Emotional Subversion», i Alison M. Jaggar & Susan R. Bordo (red.): Gender/Body/Knowledge. Feminist Reconstruction of Being and Knowing. New Brunswick & New Jersey: Rutgers University Press.

Katz, Steven. 1995. «Imagining the Life-span. From premodern miracles to postmodern fantasies», i Mike Featherstone & Andrew Wernick (red.): Images of Aging. London & New York: Routledge.

Katz, Steven. 2000. «Busy Bodies. Activity, Aging, and the Management of Everyday Life», s. 135–152 i Journal of Aging Studies. Elsevier Science. https://doi.org/10.1016/S0890-4065(00)80008-0.

Keen, Suzanne [2007] 2010. Empathy and the Novel. Oxford: Oxford University Press.

Kermode, Frank. [1967] 2010. The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction. Oxford: Oxford University Press.

Kjeldstadli, Ole Peder 2018. «Dødshjelp og verdig liv», s. 16 i Aftenposten 22.07.2018.

Kjølleberg, Margrethe 2015. Gamlehjemmet. Oslo: Kolofon.

Kjølseth, Ildri 2014. Eldre og selvmord. Oslo: Cappelen Damm.

Knutson, Emili. 2018. «Gift i 72 år, skilt av kommunen», i Dagbladet, https://www.dagbladet.no/nyheter/gift-i-72-ar-skilt-av-kommunen---jeg-far-lyst-til-a-grate/69318700, publisert 7.1.2018, lest 3.7.2019.

Korsvold, Kaja 2013. «Morens Alzheimer ga inspirasjon til ny roman», Intervju med Cecilie Enger i Aftenposten. Publisert 9. juli 2013, sitert 26.10.2015. http://www.aftenposten.no/kultur/Morens-Alzheimer-ga-inspirasjon-til-ny-roman-7251824.html

Kosberg, Norunn. 2018. Aktiv dødshjelp. Oslo: Humanist forlag.

Kristensen, Pål 2013. «Sorg som diagnose». Tidsskrift for Norsk Legeforening. https://tidsskriftet.no/2013/04/kronikk/sorg-som-diagnose Doi: 10.4045/tidsskr.13.0005

Krùger, Ragnhild M.E. 2008. «DPS-ene og de eldre pasientene – en føljetong», s. 14–15 i Demens & Alderspsykiatri, 12.

Langås, Unni. 2016. Traumets betydning i norsk samtidslitteratur. Oslo: Fagbokforlaget.

Larsen, Dag Eivind Undheim 2016a. «Politikkens gjenkomst», s. 26–27 i Klassekampen 18.10.2016.

Larsen, Dag Eivind Undheim 2016b. «Skildrer utenforskapet», s. 54–55 i Klassekampen 22.10.2016.

Latour, Bruno. 2013. An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Latour, Bruno. 2015. «Sensitizing», s. 315–323, i Caroline Jones (ed.): Culture, Cognition, and the Common Sense. MIT Press, https://dfmi.dwrl.utexas.edu/wpcontent/uploads/2019/06/Latour_Sensitizing.pdf.

Levy, Becca. R. 2003. «Mind matters. Cognitive and physical effects of aging self-stereotypes, i Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 58B(4)s. 203–211.

Lohne, Ylva. 2006. «Mange eldre i jobb». https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/mange-eldre-i-jobb, publisert 28.3.2006, lest 7.1.2020.

Lothe, Jakob 2016. Etikk i litteratur og film. Oslo: Pax Forlag.

Lunde, Linn-Heidi. 2015. «Aldring er mangfold». Debattinnlegg i Morgenbladet, 7. august 2015.

Lunde, Linn-Heidi. 2017. Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mahieu, Lieslot & Chris Gastmans. 2012. «Sexuality in institutionalized elderly persons: a systematic review of argument-based ethics literature», s. 346–357 i Int. Psychogeriatr, 24(3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21861944.

Mai, Anne-Marie, Peter Simonsen, Camilla Schwartz og Iben Engelhardt Andersen 2016. Syg litteratur. København: Munksgaard.

Markussen, Bjarne. 2017. «Evrydikes sang. Om Pia Tafdrups Tarkovskijs heste», s. 53–82 i Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe og Bjarne Markussen (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Bergen: Alvheim & Eide.

Marsdal, Magnus E. 2018. Frihetens mødre. Jakten på et bedre liv i USA og Norge. Oslo: Oktober.

Martinsen, Kari og Kari Wærness. [1979] 2012. Pleie uten omsorg? Oslo: Pax Forlag.

Melfald, Julie Berg og Christian Sørgjerd. 2017. «Sykehjemsplasser i Oslo: Samme regler, men svært ulik praksis», s. 4–5 i Aftenposten 2.8.2017.

Minois, Georges. 1989. History of Old Age. Oversatt av Sarah Hanbury Tension. Cambridge: Polity Press.

Moi, Toril. 2007. «’Kroppen er en situasjon’. Simone de Beauvoir, s. 91–121 i Toril Moi: Hva er en kvinne? Oslo: Gyldendal.

Moi, Toril. 2013. Språk og oppmerksomhet. Oslo: Aschehoug.

Mousley, Andy. 2010. The New Literary Humanism. Towards a Critical Vocabulary. New York: Palgrave Macmillan.

Mousley, Andy. 2013. Literature and the Human. Criticism, Theory, Practice. London & New York: Routledge.

Mowé, Morten. 2002. «Behandling av underernæring hos eldre pasienter», s. 815–818 i Tidsskrift for Den norske legeforening, 8/2002. https://tidsskriftet.no/2002/03/tema-geriatri/behandling-av-underernaering-hos-eldre-pasienter.

Myskja, Audun. 2005. «Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel i sykehjem», s. 1497–1499 i Tidsskrift for Den norske legeforening. 11/2005. https://tidsskriftet.no/2005/06/tema-sykehjemsmedisin/bruk-av-musikk-som-terapeutisk-hjelpemiddel-i-sykehjem

NAOB = Det norske akademis ordbok. https://www.naob.no/ordbok.

Neugarten, B., R.J. Havighurst og S.S. Tobin. 1968. «Personality and patterns of aging», i B.L. Neugarten (red.): Middle Age and Aging. A Reader in Social Gerontology. Chicago: University of Chicago Press.

Neugarten, B. 1974. «Successfull aging», i M.H. Huyck (red.): Growing older. New Jersey: Prentice Hall.

NHI. Norsk helseinformatikk. http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hjerne-nervesystem/parkinson, lest 10.11.2015.

Norheim, Martha. 2008. Røff guide til samtidslitteraturen. Oslo: Det Norske Samlaget.

Normann-Eide, Eivind. 2016. Skjønnlitterære selvmord. Oslo: Pax forlag.

Nikolajeva, Maria. 2014. Reading for Learning. Cognitive approaches to Children’s Literature. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

NTB 2017. «Forskning: 65.000 eldre utsatt for vold». https://www.nrk.no/norge/forskning_-65.000-eldre-utsatt-for-vold-1.13833664, publisert 20.12.2017, lest 29.01.2018.

Nussbaum, Martha C. 1990. Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature. New York & Oxford: Oxford University Press.

Nussbaum, Martha C. 1995. Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life. Boston: Beacon Press.

Nussbaum, Martha C. [1997] 2003. Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, MA & London: Harvard University Press.

Nussbaum, Martha C. 2003. Upheavals of Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Nussbaum, Martha C. og Saul Levmore. 2018. Aging Thoughtfully. New York: Oxford University Press.

Oftestad, Eivor. 2019. «Kunsten å dø», s. 3 i Klassekampen, 4.7.2019.

Otnes, Berit. 2015. «Stadig mer hjelp til dem under 67 år», Samfunnsspeilet 3/2015: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/242848?_ts=15065287e20

Ottesen, Alette. 2017. «Å kjenne og glemme kroppen», s. 60–62 i Fysioterapeuten 9/2017. https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-9-17/60/.

Piketty, Thomas. [2014] 2016. Kapitalen i det 21. århundre. Oversatt av Ove Pedersen, Erik

Ringen og Bente Rismo. Oslo: Cappelen Damm.

Prinos, Anne Merethe K. 2014. «I øyeblikkets tegn», s. 12 i Aftenposten 16.02.2014.

Rancière, Jacques. [2000] 2012. Sanselighetens politikk. Oversatt og med etterord av Anne Beate Maurseth. Oslo: Cappelen Damm.

Rancière, Jacques. [2008] 2009. The Emancipated Spectator. Oversatt av Gregory Elliott. London: Verso.

Reichard, S., F. Livson og P.G. Peterson. 1962. Aging and Personality. New York: Wiley.

Reiss, Ellen. 2015. «Absurd realisme». http://www.ellenreiss.no/?page_id=434.

Rikvoll, Monica og Eirik Hind Sveen. 2012. «Mener eldre ikke vil melde fra om overgrep». https://www.nrk.no/ho/eldre-utsettes-for-overgrep-1.7947451, sak oppdatert 10.01.2012, lest 29.01.2018.

Ringgaard, Dan. 2019. «Brugslæsning på Caffe Dante», s. 68–89 i Anne-Marie Mai (red.): Litteratur i brug. Hellerup: Spring forlag.

Rogne, Adrian Farnet og Astri Syse. 2017. Framtidens eldre i bygd og by. Rapport: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/framtidens-eldre-i-by-og-bygd. Publisert 6. november 2017, lest 16.2.2018.

Rooke, Constace. 1988. «Hagar’s old age. The Stone Angel as Vollendungsroman», i K. Gunnars (red.): Crossing the River: Essays in Honour of Margaret Laurence. Winnipeg: Manitoba.

Rorty, Richard. 2005. An Ethics for Today. Finding Common Ground Between Philosophy and Religion. New York: Columbia University Press.

Rosen, Michael. 2018. Dignity. Its history and Meaning. Cambridge, Massachusetts & London:

Harvard University Press.

Rosow, Irving. 1974. Socialization to Old Age. California: University of California Press.

Rosow, Irving. 1985. Status and Role Change through the life cycle, i R.H. Binstock & E. Shanas (red.): Handbook of Aging and the Social Sciences. New York: Van Nostrand Reinhold.

Ruud, Solveig. 2018a. «824 færre plasser», s. 6–7 i Aftenposten, 23.5.2018.

Ruud, Solveig. 2018b. «Med sykepleier, ‹TV-fikser› og gartner på stedet stortrives Lynda Sawyer i seniorlandsbyen utenfor London». https://www.aftenposten.no/norge/i/5Xzzm/Med-sykepleier_-TV-fikser-og-gartner-pa-stedet-stortrives-Lynda-Sawyer-i-seniorlandsbyen-utenfor-London, publisert 15.6.2018, lest 15.6.2018.

Ruud, Solveig. 2018c. «Ingen konkrete planer for helprivate sykehjem», s. 7 i Aftenposten, 30.9.2018.

Saltnes, Solfrid Sørgjerd; Geirdal, Amy Østertun; Sæves, Rønnaug Ingun; Jensen, Janicke Liaaen & Nordgarden, Hilde (2019). «Experiences of daily life and oral rehabilitation in oligodontia – a qualitative study». Acta Odontologica Scaninavica, DOI: 10.1080/00016357.2018.1535137.

Sejersted, Jørgen Magnus. 2018. «Sjangerlære i eit essensielt og eit historisk perspektiv», s. 9–26 i Dei litterære sjangrane. Oslo: Det Norske Samlaget.

Segal, Lynne. 2013. Out of Time. The Pleasures and the Perils of Ageing. London: Verso

Selboe, Tone. 2018. Leselyst. Oslo: Kagge forlag.

Simonhjell, Nora. 2009. Krøplingkroppar.Om litterær framstilling av merkte, aldrande og funksjonshemma kroppar i Lars Ramslies Biopsi og Stig Sæterbakkens Siamesisk. Avhandling for graden ph.d. Kristiansand: Universitetet i Agder.

Simonhjell, Nora. 2017a. «Gavene og sinnets gåter. Cecilie Engers Mors gaver som demensfortelling», s. 159–182 i Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe og Bjarne Markussen (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Bergen: Alvheim & Eide.

Simonhjell, Nora. 2017b. «Beyond Shadow and Play. Different Representations of Dementia in Contemporary Scandinavian Literature», s. 133–147 i Dementia and Literature: Interdisciplinary Perspectives. London & New York: Routledge.

Simonsen, Peter. 2014. Livslange liv. Plejehjemsromaner og pensionsfortællinger fra velferdsstaten. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Simonsen, Peter. 2017. «To Age with Honour. Charlotte Strandgaard’s Welfare State Poetry of Ageing in No Man’s Land», i Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy og Thorstein Norheim (red.): Literature and Honour. Oslo: Universitetsforlaget.

Singh, Preet Bano; Young, Alix; Homayouni, Amin; Hove, Lene Hystad; Petrovski, Beata; Herlofson, Bente Brokstad; Palm, Øyvind; Rykke, Morten & Jensen, Janicke Liaaen (2019). «Distorted Taste and Impaired Oral Health May Affect Nutritional Status in Patients with Sicca Complaints». Nutrients. 11(2). DOI: 10.3390/nu11020264.

Showalter, Elaine 2013. «Introduction», s. xi–xviii i Lynne Segal: Out of Time. The Pleasures and the Perils of Ageing. London: Verso.

Siqveland, Johan. 2017. «Den interpersonlige teorien om selvmord». Suiocildologi, årgang 22, 3/2017. https://doi.org/10.5617/suicidologi.5889.

Skårderud, Finn. 2019. «Helsens sjel», s. 74 i A-Magasinet 22.3.2019. Oslo.

SML = Store medisinske leksikon. https://sml.snl.no/.

Solem, Per Erik. 2017. «Aldring og arbeidsprestasjoner», s. 56–63 i Tidsskrift for Norsk psykologforening, vol. 55, 1/2017. https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2017/01/aldring-og-arbeidsprestasjoner, lest 4.7.2019.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. «Can the Subaltern Speak?», i Cary Nelson & Lawrence Grossberg (eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. Houndsmills: Macmillan Education.

SSB = Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/helse/statistikker/pleie/aar.

Standing, Guy. [2011] 2017. The Precariat. The New Dangerous Class. London/New York: Bloomsbury.

Stroebe, Margaret. S. 2009. Beyond the Broken Heart. Mental and Physical Health Consequences of Losing a Loved One. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Stroebe, Margaret S., Robert O. Hansson, Wolfgang Stroebe og Henk A.W. Shut. 2001. Handbook of bereavement research: Consequences, coping and care. Washington DC: American Psychological Association.

Ströker, Elisabeth. 1965. Philosophische Untersuchungen sum Raum. Frankfurt: Frankfurt am Main

Svendsen, Lars F.H. 2015. Ensomhetens filosofi. Oslo: Universitetsforlaget.

Synnes, Oddgeir, Odd Sætre, og Ragna Ådlandsvik. 2003. Tonen og glaset: Pedagogisk arbeid med eldre og verbal kreativitet. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Synnes, Oddgeir. 2012. Forteljing som identitetskonstruksjon ved alvorleg sjukdom. Ein hermeneutisk analyse av alvorleg sjuke og døyande sine forteljingar. Ph.d.-avhandling. Det teologiske Menighetsfakultetet.

Tangerås, Thor Magnus. 2018. How Literature changed my life. A Hermeneutically Oriented Narrative Inquiry into Transformative Experiences of Reading Imaginative Literature. Avhandling for graden ph.d., Oslo Metropolitan University.

Thuen, Frode. 2017. «Bør de holde ut? Skilsmisse: Eldre», s. 71–72, i A-Magasinet nr. 50, 15.12.2017.

Tornstam, Lars 1994. Åldrandets socialpsykologi. Kristianstad: Rabén Prisma.

Torset, Nina Selbo, Kjersti Nipen, Tine Dommerud, Trond J. Strøm, Jan Gunnar Furuly og Julie Sørensen Molvik 2019. «Hver dag utøver eldre vold på norske sykehjem», s. 18–34 i Aftenpostens A-magasinet, nr. 48, 29.11.2019.

Totcheva, Catherina Øverås, Janikke Solstad Vedeler og Åshild Slettebø. 2019. «Forutsetninger for vellykket sosiale innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie», i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, vol. 15 (1). 4.3.2019: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4645.

Tranströmer, Tomas. 1993. Minnena ser mig. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Tretteteig, Signe (red.). 2015. Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse.

Træen, Bente, Aleksandar Štulhofer, Erick Janssen, Ana Alexandra Carvalheira, Gert Martin Hald, Theis Lange, Cynthia Graham. 2018. «Sexual Activity and Sexual Satisfaction among Older Adults in Four European Countries», s. 815–829I Archives of Sexual Behaviour; doi: 10.1007/s10508-018-1256-x, vol. 48, 3/2018.

Turner, Victor. 1969. The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. New Brunswick & London: Aldine Transaction.

Tygstrup, Frederik. 2000. På sporet af virkeligheden. København: Gyldendal.

Ulven, Tor. 1996. Etterlatte dikt. I utvalg ved Henning Hagerup og Morten Moi. Oslo: Gyldendal.

Van Orden, K. A., Smith, P. N., Chen, T., & Conwell, Y. 2016. «A Case Controlled Examination of the Interpersonal Theory of Suicide in the Second Half of Life», s. 323–335 i Archives of Suicide Research, 20(3). https://doi.org/10.1.

Vassnes, Bjørn. 2019. «Eldre blir mest diskriminert», s. 15 i Klassekampen 6.6.2019.

Vetlesen, Arne Johan [2007] 2010. Hva er etikk? Oslo: Universitetsforlaget.

Weiss, Robert S. 1973. Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation. Cambridge: MIT Press.

Welsh, Alexander. 2008. What is Honor? A Question of Moral Imperatives. New Haven & London: Yale University Press.

Wikan, Unni. 2008. Om ære. Oslo: Pax Forlag.

Wilson, Donna M., Begoña Errasti-Ibarrondo, Gail Low. 2019. «Where are we now in relation to determining the prevalence of ageism in this era of escalating population ageing?».  Ageing Research Reviews, 2019; 51: 78 DOI: 10.1016/j.arr.2019.03.001.

Young, J.E. 1982. «Loneliness, Depression, and Cognitive Therapy: Theory and Application», s. 1–18 i L.A: Peplau og D. Perlman (red.): Loneliness. A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy. New York: Wiley, https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1665956.

Åmås, Knut Olav. 2017. «En varslet kulturkrasj», s. 26–27 i Klassekampen 24.5.2017.

Åmås, Knut Olav. 2020. «Hjelperne som ingen hjelper», s. 14 i Aftenposten 25.1.2020.

Aasgaard, Trygve. 2006. Musikk og helse. Oslo: Cappelen akademisk forlag.