Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-5)
av Knut Olav Åmås
(side 6-17)
av Iffit Z. Qureshi
Jeg har vært heldig å få bo lenge i Norge, i et land med ytringsfrihet, med et velfungerende og unikt velferdssystem, med demokrati og en høy grad av likeverd. Men ...
(side 18-29)
av Shoaib Sultan
Mediene har en enorm makt til å sette dagsorden i dag, og et tilsvarende stort samfunnsansvar. Man kan stille seg spørsmål om de er bevisst dette ansvaret når de i ...
(side 30-35)
av Ole Jan Larsen
Somaliere i Norge ble mistenkt for å finansiere terrorisme etter 11. september 2001. På denne måten viste norske myndigheter amerikanerne at vi står sammen i krigen mot terror. Hvilken pris somalierne måtte ...
(side 36-41)
av Nina Dessau
Det amerikanske ekstremhøyre har karret til seg mye makt de siste årene, både politisk, økonomisk og sosialt, og dette er blitt analysert i mange sammenhenger. Det er likevel vanskelig å ...
(side 42-49)
av Truls Frogner
Utdanningsrevolusjonen kunne løftet intelligensiaen til en herskende klasse, men forskere og akademikere endte som en systemkonform middelklasse. To bøker forklarer ufrivillig hvorfor. Men samtidig omdannet kunnskapsarbeiderne samfunnet.
(side 50-68)
av Mia Berner
(side 69-82)
av Toril Moi
For meg er Ibsens samtidsstykker ytterst teatralt selvbevisste. Det er umulig for meg å skrive om Ibsen uten å vise at dette er tilfelle. I stykke etter stykke refererer Ibsen ...
(side 83-98)
av Ole Robert Sunde, Trond Borgen og Signe Marie Andersen
(side 109-118)
av Jan Philipp Reemtsma
En av de mest karakteristiske egenskapene ved sekulære samfunn er deres ikke-innblanding i samfunnsmedlemmenes religiøse tro. Ved å ekskludere muslimske lærere som bruker hodeplagg fra statlige skoler, har det ...
(side 119-130)
av Hans Petter Sjøli
Debatten om AKP (m-l) og den norske maoismen på 1970-tallet blusset opp igjen sist høst med boka Mao, min Mao. Men posisjonene virker like fastlåste som før. I denne ...
(side 131-139)
av Lars Fr. H. Svendsen
Inntil nylig var det rådende syn på mennesket at de fleste har ressurser i seg til å håndtere livets prøvelser. I dag er mennesket snarere blitt et vesen som er ...
(side 140-143)
av Sverre Andreas Danbolt
Jeg skulle ønske det var større forståelse for barn som liker både ord, tall, sandkasser og ballspill. Det burde være mulig for lærere i den norske skole å ikke plassere ...
(side 144-154)
av Kjetil Wiedswang
Politikerne sier andre ting enn de mener når mikrofonene blir slått av. Bøndene vinner mediene, men taper opinionen og skyter på pianisten. Journalister har problemer med å se hvilke undertrykte ...
  • ISSN Online: 1890-0690
  • ISSN Print: 0036-3928
  • DOI:
  • Utgiver: Aschehoug
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon