Håvard Aaslund er stipendiat ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap og høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for sosialfag.

Tone Alm Andreassen er professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet.

Ole Petter Askheim er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet.

Anna Chalachanová er stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.

Marte Feiring er førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap.

Anita Gjermestad er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.

Anette Lykke Hindhede er lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, København.

Juni Raak Høiseth er prosjektkoordinator ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Phuoc Tan Le er vitenskapelig assistent ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for teknologi, kunst og design.

Arne Lein er forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Inger Marie Lid er professor ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.

Grace Inga Romsland er seniorforsker ved Sunnaas sykehus, Forskningsavdelingen, og har vært førsteamanuensis II ved Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap.

Ulf  Rydningen er universitetslektor/stipendiat ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for teknologi, kunst og design.

Ellen Berg Svendby er førsteamanuensis II ved Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap, og spesialpedagog ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus.

Unni Sveen er professor ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap, og seniorforsker ved Nevroklinikken og Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.

Helene Lundgaard Søberg er førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap, og seniorforsker ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus.

Gro Rugseth har vært førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap.

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for helsevitenskap og ved Høgskolen i Molde.

Atle Ødegård er professor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde, og ved Senter for Innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger.

Ingvil Øien har vært førstelektor ved Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap.

Sigrid Østensjø er professor ved Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap.