Kristiansand kommune mener det er viktig å ta i bruk velferdsteknologi som digitale verktøy og hjelp på nett.