De fleste ettervernstiltak i barnevernet avsluttes før den unge er ute av tenårene.