Å lage en applikasjon som brukeren aktivt kan benytte har vært en klar forutsetning for utviklingen av HAP.