Det tidligere Sirus-biblioteket har fått redusert både antallet henvendelser og besøkende etter innlemminga i Folkehelseinstituttet.