Digital rusbehandling kan bidra med mye positivt. Men portaler og apper kan aldri erstatte de menneskelige relasjonene, mener vårt panel.