Fagrådet vil samle rusfeltet og har som mål å være like relevant for offentlige som private aktører i rusfeltet.