Pressgruppe, politikkutforming, finansering, likepersonsarbeid var nøkkelord da representanter fra brukerorganisasjoner verden over møttes i Oslo for å drøfte strategier i kampen mot hepatitt C.