Det svakeste punktet i rusbehandling ligger mellom behandling og hjemkomst til kommunen.